en

 

Aktuality

 

Dne 5. dubna 2017 zemřela dlouholetá členka České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Česko-slovenské biologické společnosti RNDr. Blanka BINAROVÁ, CSc., která se významně zasloužila o rozvoj genetické toxikologie a molekulární epidemiologie v České republice i v zahraničí. Dr. Binková publikovala celou řadu originálních publikací mezinárodního významu , které přispěly k poznání v oblasti vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví. 

V doktorce Binkové společnost ztratila významnou vědkyni a dobrého člověka.

Čest její památce.

Ing. Jan Topinka, DrSc.

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. října 2014 ve věku nedožitých 75 let zemřel prof. RNDr. Ivan KALINA, DrSc., dlouholetý přednosta Ústavu lékařské biologie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a člen České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti.

Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Výbor společnosti

 
 

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz