en

předseda: RNDr. Pavel VAŘEJKA
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa: Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno

Hlavní výbor Čs. biologické společnosti zřídil v roce 1972 pedagogickou komisi. Iniciátorem tohoto aktu a prvním vedoucím komise byl profesor RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., nyní emeritní přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V komisi se sdružili ti členové biologické společnosti, které spojoval zájem o bezprostřední vztah k výuce biologie na středních školách. Působnost komise byla a je od počátku celostátní. Soustředili se v ní biologové - pedagogové nejrůznějších vědeckých profilů a vzniklo fórum pro výměnu informací, názorů a formulací podnětů v oblasti pedagogiky středo- a vysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost hovořit o koncepci biologie jako výukového oboru (a lze ji přetvářet), o realizačních podmínkách její výuky (a napomáhat jejímu vývoji), o její nezbytné stálé modernizaci v souvislosti s pokrokem vědy a o návaznosti výuky vysokoškolské na středoškolskou, a takto ovlivňovat tvorbu učebních osnov středo- i vysokoškolských učebnic. Komise se rovněž programově zabývá filozofickými a etickými problémy současné biologie.

Komise od počátku úzce spolupracovala s biology Výzkumného ústavu pedagogického v Praze i Krajských pedagogických ústavů. Postupně se členská základna i aktivita komise rozrůstala a proto byla v roce 1985 konstituována jako pedagogická sekce. Členská základna dnes čítá 24 biologů - pedagogů z obou republik.

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz