en

předseda: doc. RNDr. Zuzana ZEMANOVÁ, CSc.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa: Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2

Přesný počet lidských chromosomů byl určen v roce 1956 a šedesátá léta se postupně stávají "zlatým věkem" cytogenetiky nejen lékařské, ale i experimentální cytogenetiky rostlin a živočichů. Také v tehdejší Československé republice vznikly v té době cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se dědičnými chorobami, a i na dalších pracovištích výzkumných ústavů a vysokých škol. Cytogenetici a zvláště zakladatelé sekce prokázali svou neutuchající energii a optimismus nejen při založení sekce v roce 1967, ale i po celá léta až do současnosti. Od prvního výročního zasedání, které se konalo v roce 1968 a bylo pořádáno z iniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu pediatrického v Brně a nyní emeritního profesora Queen's University, Kingston, v Kanadě, se konaly každoroční konference s mezinárodní účastí. Na cytogenetická setkání přijížděli přední vědci ze západní Evropy i USA a podle možností i vědci z východní Evropy. Na mezinárodním fóru vznikaly pracovní i přátelské kontakty, na jejichž základě se uskutečnily mnohé vědecké projekty.

V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standartní cytogenetika využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Metody molekulární cytogenetiky jsou zaváděny zatím jen na některých pracovištích se stejným zpožděním jako metody molekulární diagnostiky v lékařské genetice a v biologii vůbec. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědeckých fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální diagnostiky vrozených dědičných onemocnění a nádorovou cytogenetiku. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rostlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má 85 členů. Cytogenetická sekce je kolektivním členem Evropské cytogenetické asociace (ECA).

 

VÝBOR

prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc., místopředseda

Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Hudcova 70, 621 00, Brno

Email: rTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Magdaléna UVÍROVÁ, Ph.D.

CGB laboratoř a.s.

Kořenského 1210/10, 703 00, Ostrava

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

RNDr. Drahuše NOVOTNÁ

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 - Motol

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

prof. RNDr. Mgr. Marie JAROŠOVÁ, CSc.

Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno

Černopolní 9, 613 00, Brno

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

RNDr. Jiří HORÁČEK

GENNET, s.r.o.

Kostelní 9, 170 00, Praha 7

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MUDr. Vladimír GREGOR

Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice

Vídeňská 899, 140 59 Praha 4 – Krč

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz