en

předseda: prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
adresa: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno

Přesný počet lidských chromosomů byl určen v roce 1956 a šedesátá léta se postupně stávají "zlatým věkem" cytogenetiky nejen lékařské, ale i experimentální cytogenetiky rostlin a živočichů. Také v tehdejší Československé republice vznikly v té době cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se dědičnými chorobami, a i na dalších pracovištích výzkumných ústavů a vysokých škol. Cytogenetici a zvláště zakladatelé sekce prokázali svou neutuchající energii a optimismus nejen při založení sekce v roce 1967, ale i po celá léta až do současnosti. Od prvního výročního zasedání, které se konalo v roce 1968 a bylo pořádáno z iniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu pediatrického v Brně a nyní emeritního profesora Queen's University, Kingston, v Kanadě, se konaly každoroční konference s mezinárodní účastí. Na cytogenetická setkání přijížděli přední vědci ze západní Evropy i USA a podle možností i vědci z východní Evropy. Na mezinárodním fóru vznikaly pracovní i přátelské kontakty, na jejichž základě se uskutečnily mnohé vědecké projekty.

V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standartní cytogenetika využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Metody molekulární cytogenetiky jsou zaváděny zatím jen na některých pracovištích se stejným zpožděním jako metody molekulární diagnostiky v lékařské genetice a v biologii vůbec. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědeckých fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální diagnostiky vrozených dědičných onemocnění a nádorovou cytogenetiku. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rostlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má 75 členů. Cytogenetická sekce je kolektivním členem Evropské cytogenetické asociace (ECA).

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz