en

předseda: prof. RNDr. Ivan RAŠKA, DrSc.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa: Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2

V posledních třech desetiletích jsme svědky značného pokroku výzkumu zejména v molekulární biologii a genetice, který je provázen i prohloubením poznání procesů na buněčné úrovni. Přístup cytologů se přesunul od deskripce struktur a jevů ke studiu dynamiky buněčných procesů. V sedmdesátých letech se postupně vytváří nový vědní obor buněčné biologie, který v sobě zahrnuje studium funkční organizace buňky jak na mikroskopické, tak i submikroskopické úrovni a integruje poznatky molekulární biologie a genetiky.

Řada našich pracovišť sledovala tyto nové trendy výzkumu buňky ve své experimentální práci. V osmdesátých letech byla pociťována stále větší nutnost vytvořit fórum pro zainteresované pracovníky, kde by, podle vzoru zahraničních společností tohoto zaměření, byla diskutována, koordinována a rozvíjena témata buněčné biologie. V rámci IX. Biologických v Hradci Králové se dne 8. listopadu 1984 sešla skupina zájemců, kteří vytvořili prozatímní výbor sekce buněčné biologie při Čs. biologické společnosti, která byla pak v následujícím roce ustavena. Prvním předsedou sekce buněčné biologie byl zvolen prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., tehdejší přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně a od roku 2005 je předsedou prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Sekce má v současnosti 110 členů a jejich aktivitou bylo za dobu své existence více než 10 větších konferencí, větší počet seminářů a vědeckých schůzí. Sekce se rovněž podílela na přípravě několika konferencí "Biologické dny". Pro své členy vydává sekce informační Zpravodaj.

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz