en

Hlavní výbor

prof. RNDr. ONDŘEJ SLABÝ, Ph.D.

prof. RNDr. ONDŘEJ SLABÝ, Ph.D.
předseda HV
Biologický ústav LF MU a CEITEC MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
oslaby@med.muni.cz

prof. RNDr. VOJTĚCH MORNSTEIN, CSc.

prof. RNDr. VOJTĚCH MORNSTEIN, CSc.
1. místopředseda HV
Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
vmornst@med.muni.cz

doc. RNDr. PETR VAŇHARA, Ph.D.

doc. RNDr. PETR VAŇHARA, Ph.D.
2. místopředseda HV a předseda Sekce buněčné biologie
Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625 00, Brno
PVanhara@med.muni.cz

prof. RNDr. JURAJ KRAJČOVIČ, CSc.

prof. RNDr. JURAJ KRAJČOVIČ, CSc.
místopředseda HV pro Slovensko a předseda Sekce evoluční biologie
Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovensko
juraj.krajcovic@ucm.sk

doc. RNDr. SABINA ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.

doc. RNDr. SABINA ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.
vědecká tajemnice, předsedkyně Sekce nádorové biologie a Brněnské pobočky
Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
sevcik@med.muni.cz

prof. MUDr. IVA SLANINOVÁ, Ph.D.

prof. MUDr. IVA SLANINOVÁ, Ph.D.
hospodářka HV
Biologický ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
ipokorna@med.muni.cz

prof. RNDr. JIŘÍ DOŠKAŘ, CSc.

prof. RNDr. JIŘÍ DOŠKAŘ, CSc.
člen HV
Ústav experimentální biologie PřF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
doskar@sci.muni.cz

prof. MUDr. RNDr. MIROSLAV ČERVINKA, CSc.

prof. MUDr. RNDr. MIROSLAV ČERVINKA, CSc.
člen HV
Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové
cervinka@lfhk.cuni.cz

prof. RNDr. RENATA VESELSKÁ, Ph.D., M.Sc.

prof. RNDr. RENATA VESELSKÁ, Ph.D., M.Sc.
členka HV
Ústav lékařské etiky LF MU a Ústav experimentální biologie PřF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
veselska@mail.muni.cz

 

doc. RNDr. KATEŘINA KOMRSKOVÁ, Ph.D.

doc. RNDr. KATEŘINA KOMRSKOVÁ, Ph.D.
členka HV
Laboratoř reprodukční biologie, Biotechnologický ústav AV ČR, BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec; Katedra zoologie, PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
katerina.komrskova@ibt.cas.cz

doc. RNDr. ZUZANA ZEMANOVÁ, CSc.

doc. RNDr. ZUZANA ZEMANOVÁ, CSc.
členka HV a předsedkyně Cytogenomické sekce
Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
zuzana.zemanova@vfn.cz

prof. MVDr. JIŘÍ RUBEŠ, CSc.

prof. MVDr. JIŘÍ RUBEŠ, CSc.
člen HV
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno
rubes@vri.cz

 

doc. MUDr. MIROSLAVA SEDLÁČKOVÁ, CSc.
členka HV
Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
msedl@med.muni.cz

Předsedové poboček a sekcí

MUDr. HANA LEHOCKÁ, CSc.
předsedkyně Ostravské pobočky
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Hana.Lehocka@zuova.cz

RNDr. PAVEL VAŘEJKA
předseda Pedagogické sekce
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Fillova 5, 638 00 Brno
varejka@jaroska.cz

Ing. MILOŠ FALTUS, Ph.D.
předseda Sekce pro biologii nízkých teplot
VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha
faltus@vurv.cz

 

RNDr. ALENA GÁBELOVÁ, CSc.
předsedkyně České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovensko
alena.gabelova@savba.sk

Mgr. HELENA KUPCOVÁ SKALNÍKOVÁ, Ph.D.
předsedkyně Sekce vývojové a reprodukční biologie
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř aplikovaných proteomových analýz, Rumburská 89, 277 21 Liběchov
Skalnikova@iapg.cas.cz

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz