en

Hlavní výbor

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
předseda HV
Biologický ústav LF MU a CEITEC MU, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno
oslaby@med.muni.cz

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
1. místopředseda HV
Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
vmornst@med.muni.cz

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
2. místopředseda HV
Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové
cervinka@lfhk.cuni.cz

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
místopředseda HV pro Slovensko a předseda Sekce evoluční biologie
Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovensko
juraj.krajcovic@ucm.sk

Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
vědecká tajemnice, předsedkyně Sekce nádorové biologie a Brněnské pobočky
Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU, Kamenice 5 (A3), 625 00 Brno
sevcik@med.muni.cz

Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
hospodářka HV
Biologický ústav LF MU, Kamenice 5 (A6), 625 00 Brno
ipokorna@med.muni.cz

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
člen HV
Ústav experimentální biologie PřF MU, Kamenice 5 (A25), 625 00 Brno
doskar@sci.muni.cz

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
člen HV
Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
scech@med.muni.cz

Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
revizorka
Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
msedl@med.muni.cz

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
člen HV
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno
rubes@vri.cz

 

Ing. Ladislav Doležal, CSc.
člen HV
Ústav lékařské biofyziky LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
ladol@tunw.upol.cz

 

RNDr. Alexandra Oltová
členka HV
FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Oltova.Alexandra@fnbrno.cz

Předsedové poboček a sekcí

MUDr. Hana Lehocká, CSc.
předsedkyně Ostravské pobočky
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Hana.Lehocka@zuova.cz

RNDr. Pavel Vařejka
předseda Pedagogické sekce
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Fillova 5, 638 00 Brno
varejka@jaroska.cz

Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
předseda Sekce pro biologii nízkých teplot
VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha
faltus@vurv.cz

 

RNDr. Alena Gábelová, CSc.
předsedkyně České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovensko
alena.gabelova@savba.sk

MUDr. Milan Kocián
předseda České společnosti pro ultrazvuk v medicíně
Visual Medicine s.r.o., Jiráskova 11, 779 00 Olomouc
info@csum.cz

Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.
předsedkyně Sekce vývojové a reprodukční biologie
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř aplikovaných proteomových analýz, Rumburská 89, 277 21 Liběchov
Skalnikova@iapg.cas.cz

doc. RNDr. Petr VAŇHARA, Ph.D.
předseda Sekce buněčné biologie
Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3 (A1), 625 00 Brno
PVanhara@med.muni.cz

doc. RNDr. Zuzana ZEMANOVÁ, CSc.
předsedkyně Cytogenetické sekce
Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zuzana.zemanova@vfn.cz

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz