en

Novinky

Přinášíme výsledky voleb do SEKCE EVOLUČNÍ BIOLOGIE.

Ve dnech 11.-27.11.2019 proběhla dvoukolová volba výboru Sekce evoluční biologie na funkční období 2020-2022. V prvním kole byl proveden výběr kandidátů z celkového počtu 19 řádných členů. Do druhého kola postoupilo 8 osob.

 

prof. RNDr. Juraj KRAJČOVIČ, CSc.

Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, SR

11 hlasů

prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc.

Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno

8 hlasů

prof. RNDr. Karol MARHOLD, CSc.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava, SR

5 hlasů

RNDr. Roman ŠOLC, Ph.D.

PřF, Univerzita Karlova, Praha

5 hlasů

doc. Ing. Josef ELSTER, CSc.

Centrum polární ekologie, PřF, JČU, České Budějovice

4 hlasů

  

Vzhledem k paritě hlasů na třetím místě navrhuje vítěz volby a zároveň předseda Sekce evoluční biologie prof. Krajčovič oslovit výše uvedených 5 osob, zda souhlasí s vytvořením grémia. Výbor Sekce evoluční biologie by tak byl 5ti-členný.

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz