en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

18.11.2019

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens

Infekce virem spalniček snižuje preexistující protilátky, které chrání proti jiným patogenům

MJ Mina, T. Kula, Y. Leng, M. Li, RD. de Vries, M. Knip, H. Siljander, M. Rewers, DF Choy, MS Wilson, HB Larman, AN Nelson, DE Griffin, RL de Swart, SJ Elledge

Science. 2019 Nov 1;366(6465):599-606. doi: 10.1126/science.aay6485

 

Zhruba 100 000 lidí zemře ročně na spalničky. Epidemiologické studie ukázaly, že nakažení virem spalniček zvyšuje morbiditu a mortalitu i roky po infekci. Tato úmrtí jsou spojena se sekundárními infekcemi, protože tento virus ovlivňuje funkčnosti buněk imunitního systému. Otázka, zda spalničky dlouhodobě poškozují imunitní paměť, je v současné době velice aktuální vzhledem k epidemii tohoto onemocnění na celém světě. Podle nejnovějších informací WHO (duben 2019) vzrostl počet onemocnění spalničkami o 300 % během prvních tří měsíců roku 2019 v porovnání s rokem 2018. Poslední dva roky vykazují zvýšenou incidenci.

Morbillivirus je jednovláknový RNA virus z čeledi Paramyxoviridae, který vyvolává vysoce infekční exantémové onemocnění spalničky, rizikové především pro děti a osoby s imunosupresí. Po objevu vakcíny v 60. letech 20. století došlo k prudkému poklesu počtu nemocných a úmrtí spojených s nákazou, nicméně vzhledem ke snížení celkové proočkovanosti populace, ke které dochází v posledních letech vlivem odmítání očkování, počet případů spalniček opět narůstá. Důležitost očkování potvrzuje ve studii Mina et al., kteří na skupině 77 neočkovaných dětí v Nizozemí testovali pomocí PhIP-Seq hypotézu, že díky replikaci Morbilliviru v buňkách imunitního systému dochází nejen ke krátkodobému oslabení imunitního systému, ale i k dlouhodobé eliminaci buněk produkujících široké spektrum protilátek a vzniku imunitní amnézie. Takto oslabený jedinec je následně velmi náchylný k sekundárním infekcím i roky po primárním onemocnění spalničkami.

https://science.sciencemag.org/content/366/6465/599

 

 

Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles

Neúplná genetická rekonstituce poolu B buněk přispívá k prodloužené imunosupresi způsobené spalničkami

VN Petrova, B. Sawatsky, AX Han, BM Laksono, L. Walz, E. Parker, K. Pieper, CA Anderson, RD de Vries, A. Lanzavecchia, P. Kellam, V. von Messling, RL de Swart, CA Russell

Sci Immunol. 2019 Nov 1;4(41). pii: eaay6125. doi: 10.1126/sciimmunol.aay6125.

 

Článek nedávno publikovaný v Science Immunology přichází s novými poznatky, které se týkají působení spalniček na imunitní systém. Autoři uvádějí, že ačkoliv se počty lymfocytů po infekci spalničkovým virem obnoví krátce po zmizení vyrážky, imunosuprese přetrvává měsíce až roky poté. To je spojeno se zvýšeným výskytem sekundárních infekcí, které bývají hlavní příčinou úmrtí v důsledku spalniček. Autoři identifikovali dva mechanismy, které k tomuto jevu přispívají. Jednak dochází ke snížení diverzity u populací B lymfocytů v kostní dřeni, a to pravděpodobně vlivem rychlé replikace viru a jeho působení na hemopoetické kmenové buňky tamtéž. Druhým mechanismem je pak narušení již existující imunitní paměti, kvůli čemuž není imunitní systém schopen účinně rozpoznat antigeny, s nimiž se již setkal.

https://immunology.sciencemag.org/content/4/41/eaay6125.long

 

 

Potential therapeutic roles of retinoids for prevention of neuroinflammation and neurodegeneration in Alzheimer's disease

Potencionální terapeutická role retinoidů pro prevenci neurozánětů a neurodegenerace u Alzheimerovy choroby

BC Das, S. Dasgupta, SK Ray

Neural Regen Res. 2019;14(11):1880-1892. doi: 10.4103/1673-5374.259604.

 

Retinoidy, deriváty vitamínu A, využívají nukleární receptory nazývané retinoidní X receptory a receptory kyseliny retinové. Signální dráha kyseliny retinové je velice důležitá pro centrální nervovou soustavu. Retinoidy mají důležitou roli v diferenciaci neuronů, růstu axonů a normální funkci mozku. Porucha této dráhy způsobuje těžké patologické změny, zejména v dospělém mozku, jako neurozáněty, oxidativní stres, poruchy mitochondrií a neurodegenerativní procesy. Tyto patologické procesy v nervovém systému vedou k progresi Alzheimerovy choroby. Tato choroba je charakterizována akumulací amyloidních plaků v temporální oblasti mozku a je nejčastějším důvodem demence a ztráty paměti u starších dospělých. Retinoidy inhibují expresi chemokinů a neuroinflamačních cytokinů v mikrogliích a astrocytomech, které jsou aktivovány při Alzheimerově chorobě. Stimulace receptorů kyseliny retinové a receptorů retinoidu X zpomaluje hromadění amyloidu, snižuje neurodegeneraci, a tím brání patogenezi Alzheimerovy choroby u myší. Vzhledem ke ztrátě prostorového učení a paměti u myší v případě nedostatku nebo deprivace kyseliny retinové vykazují retinoidy slibný terapeutický potenciál v prevenci vzniku neuroinflamace a neurodegenerace.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6676868/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz