en

Novinky

Výsledky voleb výboru Brněnské pobočky ČsBS, z. s. na období 2022-2025

 

Volební komise ve složení doc. MUDr. M. Sedláčková, CSc., prof. MUDr. RNDr. S. Čech, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. se sešla dne 20.12.2021 a ověřila správnost výsledkové listiny volby výboru pobočky Brno, která se uskutečnila tajným hlasováním prostřednictvím internetu ve dnech 6.12 2021 od 00:01 h až 15.12.2021 do 23:59 h. Hlasování se zúčastnilo 56 osob, což představuje 41 % z celkového počtu osob, které vlastnily oprávnění k elektronické volbě (135 osob).

Do nového výboru byli zvoleni podle počtu obdržených hlasů doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (42), prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (38), doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (37), doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (29) a Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (28).

Ustavující schůze výboru se konala 13.1.2022; předsedkyní výboru byla zvolena doc. Sabina Ševčíková, místopředsedkyní prof. Iva Slaninová a věd. tajemníkem doc. Petr Vaňhara, Ph.D.

 

V Brně, dne 13. ledna 2022

doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (předsedkyně volební komise)

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz