en

Novinky

Novinky z biologie IV

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

30.3.2020

Volby do Sekce evoluční biologe

Přinášíme výsledky voleb do SEKCE EVOLUČNÍ BIOLOGIE.

Ve dnech 11.-27.11.2019 proběhla dvoukolová volba výboru Sekce evoluční biologie na funkční období 2020-2022. V prvním kole byl proveden výběr kandidátů z celkového počtu 19 řádných členů. Do druhého kola postoupilo 8 osob.

 

prof. RNDr. Juraj KRAJČOVIČ, CSc.

Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, SR

11 hlasů

prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc.

Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno

8 hlasů

prof. RNDr. Karol MARHOLD, CSc.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava, SR

5 hlasů

RNDr. Roman ŠOLC, Ph.D.

PřF, Univerzita Karlova, Praha

5 hlasů

doc. Ing. Josef ELSTER, CSc.

Centrum polární ekologie, PřF, JČU, České Budějovice

4 hlasů

  

Vzhledem k paritě hlasů na třetím místě navrhuje vítěz volby a zároveň předseda Sekce evoluční biologie prof. Krajčovič oslovit výše uvedených 5 osob, zda souhlasí s vytvořením grémia. Výbor Sekce evoluční biologie by tak byl 5ti-členný.

Novinky z biologie III

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

18.11.2019

Novinky z biologie II

Přinášíme novou rubriku NOVINKY Z BIOLOGIE, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

29.4.2019

Novinky z biologie

Přinášíme novou rubriku NOVINKY Z BIOLOGIE, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

1.6.2018

Výsledky voleb

Přinášíme výsledky voleb do Hlavního výboru na funkční období 2018-2020.

20.3.2018

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz