en

Novinky

Úmrtí prof. Šmardové

Zemřela prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. († 31. 8. 2023) 

 

mardov-parte.jpg

 

Jana Šmardová (roz. Sýkorová) se narodila 17. srpna 1961 v Lanškrouně. Vystudovala obor Molekulární biologie na PřF MU, studium ukončila s vyznamenáním v roce 1984 a získala titul RNDr. V letech 1984–1988 absolvovala postgraduální studium v oboru mikrobiologie jako interní vědecká aspirantka na  Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze a získala titul kandidátky biologických věd. Následně byla v letech 1988−1993 zaměstnána jako vědecká pracovnice na Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Od dubna 1991 do února 1993 byla na postdoktorském pobytu ve Spojených státech  amerických, kde pracovala na State University of New York at Stony Brook. V letech 1996 až 2003 pracovala na Masarykově onkologickém ústavu v Brně jako vědecká pracovnice na Oddělení experimentální onkologie, a následně od září 2003 do ledna 2019 jako vedoucí laboratoře molekulární patologie na Ústavu patologie FN Brno v Bohunicích. Od roku 2002 působila rovněž na PřF MU na Oddělení genetiky a molekulární biologie, nejprve jako odborná asistentka, po úspěšné habilitaci v oboru Molekulární biologie a genetika v roce 2005 postoupila na pozici docentky a v roce 2010 byla jmenována profesorkou.


Na Masarykově onkologickém ústavu se začala zabývat nádorovým supresorem p53, a jak sama říkala, díky tomuto genu uviděla proces vývoje nádorů v plné šíři. Jeho studiem se pak dlouhá léta zabývala ve svém výzkumu jak na Lékařské, tak později i na Přírodovědecké fakultě MU. Byla hlavní  řešitelkou šesti grantových projektů a je autorkou nebo spoluautorkou více než 50 vědeckých článků v zahraničních časopisech a dalších více než 30 článků v tuzemských recenzovaných odborných časopisech. Zkušenosti s funkční analýzou nádorového supresoru uplatnila vedle výzkumu i v praxi, kde se podílela na zavedení rutinní analýzy tohoto genu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.


Problematika biologie nádorů se stala i hlavní náplní její pedagogické práce. Již od roku 1999 pravidelně přispívala přednáškami do kurzu Molekulární biologie eukaryot, od roku 2002 zajištovala kurz Molekulární a buněčná biologie nádorů, navazující Speciální seminář z biologie nádorů (od roku 2011). Jednotlivými přednáškami přispívala do dalších kurzů zajišťovaných Ústavem experimentální biologie (Molekulární genetika člověka, Úvod do studia biologie). Vedle toho přispívala svým pohledem na molekulární podstatu vývoje nádorů do kurzů Patologie a Onkologie vyučovaných na Lékařské fakultě MU a pravidelně se účastnila vzdělávacích kurzů pro odborné středoškolské pracovníky ve zdravotnictví.

V r. 2013 zavedla zcela novou přednášku Biologie nádorů pro nebiology aneb buněčná filozofie, který později přejmenovala na Biologii nádorů pro každého aneb buněčná filozofie. Tento kurz byl otevřen studentům různých oborů napříč fakultami MU a věnoval se vztahům mezi aspekty chování nádorových buněk a aspekty západní civilizace. Studentské ankety výmluvně dokazují, jak neobyčejnou oblibu si její kurz získal u stovek studentů, které jím za uplynulé roky prošly. Ústřední myšlenkou tohoto kurzu jsou analogie mezi vznikem a vývojem nádorů a chováním lidí a lidské společnosti. Tato problematika ji natolik zaujala, že se více než deset let intenzívně věnovala tomuto tématu studiem rozsáhlých literárních zdrojů z různých oborů, což nakonec vyústilo v sepsání a vydání knihy Co nás učí nádory: Paralely v chování buněk a lidí. Na základě obecné teorie systémů zde hledá paralely a extrapolace pravidel spolupráce a forem jejich porušování i v jiných komplexních systémech. Vedle detailnějšího vhledu do podstaty vzniku a vývoje nádorů kniha nabízí zamyšlení nad otázkou, zda i lidé, podobně jako nádorové buňky, neporušují nebezpečně a sebedestruktivně klíčová pravidla podmiňující dobré fungování systému, jehož jsou součástí. Jak uvedli recenzenti této knihy, je až fascinující, jak autorka nalezla v různých literárních zdrojích z oblasti sociobiologie, ekonomie, psychologie, filozofie, evoluční biologie a jiných paralely typických znaků nádorů s hříchy v lidské společnosti. A uvádějí, že neznají odborníky, kteří by se takového pohledu kvalifikovaně a motivovaně ujali. Zcela po právu za tuto knihu v roce 2022 převzala z rukou děkana PřF medaili za mimořádný tvůrčí počin.

Jana se též věnovala popularizaci vědy přednáškami pro středoškolské studenty a seniory v rámci Univerzity třetího věku, pravidelně přispívala do Kurzu genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol. Participovala na překladu obsáhlé učebnici Genetika (2009) a jejího dalšího vydání (2017) a je rovněž autorkou nebo spoluautorkou kapitol v devíti vysokoškolských učebnicích a skriptech.
U svých kolegů byla velmi oblíbená a respektovaná, vždy ochotná diskutovat o své práci a plánech do budoucna. Uměla inspirovat, povzbudit a ke své práci přistupovala vždy s velkou pokorou, a charakterizovala ji dobrota, laskavost a dobré srdce. Měla velmi vřelý vztah ke studentům, s nimiž ráda vedla debaty nad jejich esejemi, které zpracovávali po absolvování jejích přednášek.

Je obdivuhodné, jak Jana dokázala své náročné povolání skloubit s úlohou milující manželky, obětavé matky a babičky. I přes plné pracovní vytížení byl pro ni rodinný život vždy na prvním místě.

Jano, budeš nám chybět a vždy na Tebe budeme s úctou, vděčností a respektem vzpomínat.

Jiří Doškař

 

Novinky z biologie XVII

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

4. 9. 2023

Novinky z biologie XVI

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

13. 2. 2023

Platba členského příspěvku

Vážené členky, vážení členové,

prosíme o úhradu ročního členského příspěvku, který pro plnoplátce činí 450,- Kč a pro studenty a seniory 100,- Kč.

Částku, prosím, uhraďte převodem na účet Společnosti vedený u České spořitelny a do poznámky pro příjemce uveďte své příjmení pro snadnou identifikaci platby.

 

 Číslo účtu: 1341672379/0800
 IBAN: CZ34 0800 0000 0013 4167 2379
 BIC: GIBACZPX

 

Úhradu za vás může provést i zaměstnavatel. Pokud je pro vás tato alternativa komfortnější, pro vystavení faktury kontaktujte, prosím, Sekretariát Hlavního výboru na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Novinky z biologie XV

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

13. 2. 2023

Novinky z biologie XIV

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

27.10.2022

Novinky z biologie XIII

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

14.09.2022

Novinky z biologie XII

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

28.03.2022

Novinky z biologie XI

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

14.02.2022

Novinky z biologie X

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

25.10.2021

Jmenování prof. Čecha čestným členem

Dne 21. října 2021 byl prof. MUDr. et RNDr. Svatopluk ČECH, DrSc. jmenován ČESTNÝM ČLENEM Česko-slovenské biologické společnosti.

 prof. ČECH čestným členem ČsBS 21.10.2021

Novinky z biologie IX

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

20.09.2021

Novinky z biologie VIII

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

07.05.2021

Novinky z biologie VII

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

23.03.2021

Novinky z biologie VI

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

02.11.2020

Novinky z biologie V

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

06.10.2020

Novinky z biologie IV

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

30.3.2020

Novinky z biologie III

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

18.11.2019

Novinky z biologie II

Přinášíme novou rubriku NOVINKY Z BIOLOGIE, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

29.4.2019

Novinky z biologie

Přinášíme novou rubriku NOVINKY Z BIOLOGIE, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

1.6.2018

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz