en

Konference

XXV. BIOLOGICKÉ DNY

Ve dnech 5. a 6. září 2022 proběhly v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně XXV. BIOLOGICKÉ DNY s podtitulem Od nádorové biologie po precizní onkologii.

V rámci konference byla prof. RNDr. Ondřeji Slabému, Ph.D. udělena Babákova medaile. Pan profesor přednesl přednášku Vyšší stupeň personalizace léčby nádorových onemocnění s využitím komplexního genomového profilování: precizní onkologie.

Rovněž byli oceněni mladí vědci, konkrétně MUDr. Barbora Výmolová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie při 1. LF UK za nejlepší studentskou přednášku na téma Mezenchymální buňky asociované s mozkovými nádory: charakterizace a funkce ve vztahu k myeloidnímu infiltrátu a dále Ing. Natália Vadovičová z LF MU, která obdržela ocenění za nejlepší posterové sdělení: Role eIF4F v regulaci aktivity AMPK v maligním melanomu.

Oceněným gratulujeme a se všemi účastníky se těšíme na viděnou při dalším ročníku.

 

14. 9. 2022

55. Výroční cytogenetická konference

Dovolujeme si vás pozvat na 55. VÝROČNÍ CYTOGENETICKOU KONFERENCI, která proběhne společně s Celostátním sjezdem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve dnech 15. - 16. 9. 2022 v Praze.

Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři.

15.09.2022

Sonoden 2019

Dovolujeme si vás pozvat na Sonoden 2019, který se bude konat 2.11.2019 v Hotelu NH Collection v Olomouci.

2.11.2019

 

Metodologie studia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu

Dovolujeme si vás pozvat na 1. konferenci Sekce pro biologii nízkých teplot

s názvem "METODOLOGIE STUDIA ŽIVÝCH ORGANISMŮ PŘI TEPLOTÁCH POD BODEM MRAZU

a workshop "METODY TERMICKÉ ANALÝZY".

 

Tyto akce se budou konat ve dnech 15.-16.10.2019 v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze.

15.10.2019

Biologické dny 2019

Dovolujeme si vás pozvat na XXIII. BIOLOGICKÉ DNY, které proběhnou ve dnech 9.-10.9.2019 v Univerzitním kampusu Bohunice, Brno.

9.9.2019

Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2019

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny, která se bude konat ve dnech 10.-13.6.2019 v Kongresovém centru Smolenice, SR.

Více informací naleznete na webových stránkách konference.

10.6.2019

FEBS 2018

20.-24.9.2018

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz