en

Hlavní výbor společnosti pořádá od r. 1964 ve dvou až tříletých intervalech celostátní vědecké konference pod titulem Biologické dny.

Snahou organizátorů vždy bylo vybrat jejich tématiku tak, aby zachytila integrující aspekty co nejširšího spektra jednotlivých biologických oborů zahrnutých do oblasti zájmů Čs. biologické společnosti i ležících mimo ni. Konference tak plnily vždy vysoce hodnotnou funkci komunikační pro aktivní vědecké pracovníky a významnou funkci vzdělávací pro širší veřejnost. Svědčí o tom i počty účastníků, které dosáhly i několika set. Pohled na témata proběhlých 22 konferencí poskytuje určitý obraz o vývoji badatelské orientace v biologii a zájmu o zobecnění nových poznatků.

XXI. Biologické dny
Od nádorové biologie po precizní onkologii
a II. Morfologický workshop: Buňky a tkáně ve třech rozměrech
 
XXIV. Biologické dny
Od savčí vývojové biologie po reprodukční medicínu
a Morfologický workshop: mikroskopická stavba a vývoj lidského těla

 

XXIII. Biologické dny
Moderní trendy biomedicínského výzkumu

9.-10.9.2019, Univerzitní kampus Bohunice, Brno

 

XXII. Biologické dny
Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu

23.-25.10.2017, Smolenice, Slovensko

 

XXI. Biologické dny
Pokroky a výzvy současné nádorové biologie

4.-5.9.2014, Univerzitní kampus Bohunice, Brno 

 

XX. Biologické dny
Kmenové buňky - od regenerativní medicíny k nádorové biologii

25.-27.10.2011, Plzeň

 

XIX. Biologické dny a Mezinárodní sympozium Functional Organization of the Cell Nucleus
Biologický výzkum pro lidské zdraví

29.-31.10.2008, Hradec Králové

 

XVIII. Biologické dny a mezinárodní sympozium Cells VI
Experimentální biologie

24.-26.10.2005, České Budějovice

 

XVII. Biologické dny
Paměť živých systémů

19.-20.11.2003, Brno

 

XVI. Biologické dny
Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie

5.-7.9.2001, Olomouc

 

XV. Biologické dny
Nádorová versus nenádorová buňka

6.-8.9.1999, České Budějovice

 

XIV. Biologické dny
Buněčná biologie

3.-6.11.1997, Praha

 

XIII. Biologické dny
Molekulární a buněčná biologie, genetika, ekologie

5.-6.9.1995, Hradec Králové

 

XII. Biologické dny
Dysfunkce živých soustav

31.8.-3.9.1992, Brno

 

XI. Biologické dny
Teoretické základy biotechnologií

3.-5.12.1990, České Budějovice

 

X. Biologické dny
Buněčná teorie, historie a současnost

24.-26.11.1987, Brno

 

IX. Biologické dny
Integrující aspekty buněčné biologie

6.-8.11.1984, Hradec Králové

 

VIII. Biologické dny
Evoluce, prostředí a člověk

16.-18.6.1982, Brno

 

VII. Biologické dny
Účast československých pracovišť na programu Interkosmos v oblasti biologie a medicíny

26.-28.3.1979, Košice

 

VI. Biologické dny
Vzáemné vztahy organismů a prostředí

19.-21.1.1977, Praha

 

V. Biologické dny
Původ, funkce a vývoj semiautonomních organel

5.-7.2.1975, Bratislava

 

IV. Biologické dny
Principy regulací v živých soustavách

16.-18.5.1972, Brno

 

III. Biologické dny
Antropologie v humánní genetice a medicíně

19.-21.9.1969, Trnava

 

II. Biologické dny
Diferenciace buňky

5.-6.5.1966, Brno

 

I. Biologické dny
Pokroky genetiky a imunogenetika

20.-21.4.1964, Praha

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz