Aktuality

Dne 5. dubna 2017 zemřela dlouholetá členka České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti

RNDr. Blanka Binková, CSc.,

která se významně zasloužila o rozvoj genetické toxikologie a molekulární epidemiologie v České republice i v zahraničí. Dr. Binková publikovala celou řadu originálních prací mezinárodního významu, které přispěly k poznání v oblasti vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví.

V doktorce Binkové společnost ztratila významnou vědkyni a dobrého člověka.

Čest její památce.
Ing. Jan Topinka, DSc.

 
S hlubokým zármutkem oznamujeme,

že dne 1. října 2014 ve věku nedožitých 75 let zemřel

prof. RNDr. Ivan K A L I N A , DrSc.,

dlouholetý přednosta Ústavu lékařské biologie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a člen České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti.

Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Výbor společnosti

 

Nepodkročitelné meze odbornosti 816 - laboratoř genetické toxikologie

Dokument ke stažení zde

 

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili na zprovoznění českých stránek k evropskému projektu UFIREG
(Ultrafine Particles - an evidence based contribution to the development of regional and European environmental and health policy).

Na stránkách www.ufireg.cz naleznete informační Newslettery i brožuru Chci Vědět, Co Dýchám, která je ke stažení rovněž zde.
Brožuru je možné zajistit také v tištěné podobě.

Centrální stránky projektu se nachází na adrese http://www.ufireg-central.eu.
Globální i česká adresa je k dispozici také v rubrice odkazy.

 

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica
Číslo 1/2007
Metody biologického monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů

Aktualizace platné standardní metodiky
(Příloha AHEM 20/1989, 5/2000)   SZÚ Praha, červen 2007
Autoři: D. Očadlíková, H. Bavorová, J.Šmíd

Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii, SZÚ Praha

V PDF formátu ke stažení zde.

 

Dopis výboru SMZP HH ČR

Odpověď Hlavního hygienika ČR na dopis výboru SMZP

Reakce MUDr. Pavla Rössnera, Dr.Sc. na odpověď HH ČR k využití CAPL v pracovním lékařství

 

Výbor společnosti upozorňuje své členy, že byla ukončena bezplatná distribuce časopisu České pracovní lékařství členům společnosti.

Případní individuální zájemci o placený odběr časopisu nechť se obrátí na adresu distributora - www.tigis.cz.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ