Sekce nádorové biologie

předseda prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., CEITEC Masarykova univerzita, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzkum v oblasti nádorové biologie má v České a Slovenské republice bohatou historii počínaje objasňováním základních patogenetických procesů v nádorové buňce (základní výzkum) a vývojem nových diagnostických a léčebných postupů konče (translační a aplikovaný výzkum). Onkologie představuje medicínský obor, ve kterém dochází pravděpodobně k nejužšímu kontaktu molekulární biologie a klinické medicíny, a to jak na úrovni diagnostiky, tak léčby. Odborná společnost sdružující odborníky zabývající se výhradně výzkumem v oblasti nádorové biologie v současné době v ČR neexistuje.

V ČR je největší slabinou onkologického výzkumu, který svou podstatou musí mít interdisciplinární charakter, především nízká míra interakce výzkumníků s klinickými onkology a dalšími odborníky za oblast diagnostiky, především patology. Sekce nádorové biologie má ambici reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny podílející se na onkologickém výzkumu, umožnit vyšší míru jejich interakce, a celkově vést k vytvoření lepších podmínek, zefektivnění a navýšení kvality onkologického výzkumu.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ