Pedagogická sekce

předseda RNDr. Pavel Vařejka Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní výbor Čs. biologické společnosti zřídil v roce 1972 pedagogickou komisi. Iniciátorem tohoto aktu a prvním vedoucím komise byl profesor RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., nyní emeritní přednosta biologického ústavu lékařské fakulty University Palackého v Olomouci. V komisi se sdružili ti členové biologické společnosti, které spojoval zájem o bezprostřední vztah k výuce biologie na středních školách. Působnost komise byla a je od počátku celostátní. Soustředili se v ní biologové - pedagogové nejrůznějších vědeckých profilů a vzniklo fórum pro výměnu informací, názorů a formulací podnětů v oblasti pedagogiky středo- a vysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost hovořit o koncepci biologie jako výukového oboru (a lze ji přetvářet), o realizačních podmínkách její výuky (a napomáhat jejímu vývoji), o její nezbytné stálé modernizaci v souvislosti s pokrokem vědy a o návaznosti výuky vysokoškolské na středoškolskou, a takto ovlivňovat tvorbu učebních osnov a středo- i vysokoškolských učebnic. Komise se rovněž programově zabývá filozofickými a etickými problémy současné biologie.

Komise od počátku úzce spolupracovala s biology Výzkumného ústavu pedagogického v Praze i Krajských pedagogických ústavů postupně se členská základna i aktivita komise rozrůstala a proto byla v roce 1985 konstituována jako pedagogická sekce. Členská základna dnes čítá 55 biologů - pedagogů z obou republik.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ