Cytogenetická sekce

předsedkyně prof. ing. Kyra Michalová, DrSc., Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Přesný počet lidských chromosomů byl určen v roce 1956 a šedesátá léta se postupně stávají "zlatým věkem" cytogenetiky nejen lékařské, ale i experimentální cytogenetiky rostlin a živočichů. Také v tehdejší Československé republice vznikly v té době cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se dědičnými chorobami a i na dalších pracovištích výzkumných ústavů a vysokých škol. Cytogenetici a zvláště zakladatelé sekce prokázali svou neutuchající energii a optimismus nejen při založení sekce v roce 1967, ale i po celá léta až do současnosti. Od prvního výročního zasedání, kt eré se konalo v roce 1968 a bylo pořádáno z iniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu pediatrického v Brně a nyní emeritního profesora Queen's University, Kingston, v Kanadě, se konaly každoroční konference s mezinárodní účastí. Na cytogenetická setkání přijížděli přední vědci ze Západní Evropy i USA a podle možností i vědci z východní Evropy. Na mezinárodním fóru vznikaly pracovní i přátelské kontakty, na jejichž základě se uskutečnily mnohé vědecké projekty.

V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standartní cytogenetika využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Metody molekulární cytogenetiky jsou zaváděny zatím jen na některých pracovištích se stejným zpožděním jako metody molekulární diagnostiky v lékařské genetice a v biologii vůbec. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědckých fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální diagno stiky vrozených dědičných onemocnění a nádorovou cytogenetiku. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rotlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má 168 členů. Cytogenetická sekce je kolektivním členem Evropské cytogenetické asociace (ECA).

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ