Biofyzikální sekce

předseda doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biofyzikální sekce Čs. biologické společnosti byla ustavena nejprve v rámci brněnské pobočky společnosti v květnu 1963 a později pak vznikaly biofyzikální sekce i při některých dalších pobočkách společnosti. Jako sekce Čs. biologické společnosti s celostátní působností funguje Biofyzikální sekce od roku 1985.

Sekce si dala cíl intenzivně napomáhat rozvoji biofyziky s pořádáním přednášek, seminářů, pracovních schůzí a konferencí zaměřených na strukturní analýzu biologických objektů, energetiku biologických procesů, regulaci v biologických systémech, vliv fyzikálních faktorů vnějšího prostředí na ekologické metodiky včetně matematického modelování.

Sekce kromě pracovních schůzí pořádala celostátní semináře, jejichž tématikou byly např. nové poznatky o transpozonech, biofyzikální analýza sekvencí DNA a proteinů, elektrochemické metody v molekulární biologii nebo využití počítačů v biofyzikálním výzkumu. Prospěšné byly kurzy pro mladší vědecké pracovníky o fyzikálních a chemických metodách v molekulární biologii. Všechny uvedené akce usilovaly o rozvoj progresivních směrů v biofyzikálním výzkumu a o urychlení přenosu výsledků do společenské praxe.

V čele sekce stál od jejího založení do roku 1990 prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. V roce 1991 byl zvolen předsedou sekce doc. RNDr. Vladimír Kleinwachter, CSc., rovněž z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. Sekce má 68 členů.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ