Stanovy Česko-slovenské biologické společnosti, z.s.

Stanovy Česko-slovenské biologické společnosti, z.s., schválené na ustavující schůzi dne 11.11.2015, k nahlédnutí zde.

Kontakt

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz