Stanovy Česko-slovenské biologické společnosti, z.s.

Stanovy Česko-slovenské biologické společnosti, z.s., schválené na ustavující schůzi dne 11.11.2015, k nahlédnutí zde.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ