Hlavní výbor

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., předseda HV, Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., I. místopředseda HV a předseda Pobočky v Hradci Králové, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., II. místopředseda HV a předseda Sekce evoluční biologie, Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovensko     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., vědecký tajemník HV, předseda Sekce nádorové biologie, CEITEC MU, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., hospodářka HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5 (A6), 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., člen HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., člen HV, Ústav experimentální biologie PřF MU, Kamenice 5 (A25), 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV, Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., člen HV a předseda Společnosti buněčné biologie, Ústav buněčné biologie  a patologie, 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., členka HV a předsedkyně Cytogenetické sekce, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK Praha, U nemocnice 2, 128 08 Praha    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., člen HV, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jiří Hašek, CSc., revizor HV, Laboratoř reprodukce buňky, MBÚ AVČR,  Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., revizorka HV  a předsedkyně Brněnské pobočky, Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+ + +

MUDr. Hana Lehocká, CSc., předsedkyně Ostravské pobočky, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Pavel Vařejka, předseda Pedagogické sekce, Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Fillova 5, 638 00 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., I. místopředseda HV a předseda pobočky v Hradci Králové, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Vladimír Skládal, CSc., předseda Sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., předseda Pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, 128 00 Praha    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jan Topinka, DSc., předseda České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., předseda Olomoucké pobočky, Ústav patologické fyziologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. MUDr. František Záťura, Ph.D., předseda České společnosti pro ultrazvuk, Urologická klinika FN, I.P.Pavlova 6, 775 15 Olomouc    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., členka HV a předsedkyně Cytogenetické sekce, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK Praha, U nemocnice 2, 128 08 Praha    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Petr Šolc, Ph.D., předseda Sekce vývojové a reprodukční biologie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, Rumburská 89, 277 21 Liběchov    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz