Přihláška

Čs. biologická společnost
sekretariát hlavního výboru
Kamenice 3
625 00 Brno

Zajímám se o členství v sekcích(*)

Vyberte společnost

Členem Sekce nádorové biologie CSBS se může stát osoba (fyzická i právnická), která má k oboru profesionální vztah. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov CSBS.
Individuální členský poplatek na rok 2013 činí 450 Kč, pro studenty a seniory 100 Kč. Po odbržení Vaší elektronické přihlášky budete kontaktováni s dalšími instrukcemi.

Přihlašuji se za člena Čs. biologické společnosti v Brně a zavazuji se k plnění všech povinností, jež z členství v této společnosti vyplývají.

Žádám o zaregistrování v pobočce společnosti v(*)
Prosím vyberte pobočku

Jméno, příjmení (se všemi tituly)(*)
Invalid Input

Datum narození(*)
Invalid Input

Zaměstnání(*)
Invalid Input

Adresa zaměstnavatele(*)
Invalid Input

Telefon(*)
Invalid Input

Fax
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Adresa bydliště(*)
Invalid Input

Datum(*)
Invalid Input

Kontakt

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz