Přihláška

Čs. biologická společnost
Sekretariát Hlavního výboru
Kamenice 5 (A35)
625 00 Brno

Zajímám se o členství v sekcích(*)

Vyberte společnost

Členem Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. se může stát osoba (fyzická i právnická), která má k oboru profesionální vztah. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov ČsBS, z.s.
Individuální členský poplatek na rok 2018 činí 450 Kč, pro studenty a seniory 100 Kč.

Přihlašuji se za člena Česko-slovenské biologické společnosti v Brně a zavazuji se k plnění všech povinností, jež z členství v této společnosti vyplývají.

Žádám o zaregistrování v pobočce společnosti v(*)
Prosím vyberte pobočku

Zajímám se o členství v sekcích
Invalid Input

Jméno, příjmení (se všemi tituly)(*)
Invalid Input

Datum narození(*)
Invalid Input

Zaměstnání(*)
Invalid Input

Adresa zaměstnavatele(*)
Invalid Input

Telefon(*)
Invalid Input

Fax
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Adresa bydliště(*)
Invalid Input

Datum(*)
Invalid Input

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ