Přihláška

Čs. biologická společnost
sekretariát hlavního výboru
Kamenice 3
625 00 Brno

Členem Sekce nádorové biologie CSBS se může stát osoba (fyzická i právnická), která má k oboru profesionální vztah. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov CSBS.
Individuální členský poplatek na rok 2018 činí 450 Kč, pro studenty a seniory 100 Kč. Po odbržení Vaší elektronické přihlášky budete kontaktováni s dalšími instrukcemi.

Přihlašuji se za člena Čs. biologické společnosti v Brně a zavazuji se k plnění všech povinností, jež z členství v této společnosti vyplývají.

Žádám o zaregistrování v pobočce společnosti v (*)
Zajímám se o členství v sekcích(*)

Kalendář
Kalendář

  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ