Cytoskeletální klub

Cytoskelet tvoří složitou dynamickou síť vláknitých proteinových struktur, která zodpovídá především za vnitrobuněčný pohyb a integritu eukaryotické buňky. Podobně jako systém membrán, umožňuje také cytoskelet kotvení, směrování a tím i kontrolu celé řady buněčných procesů. Navíc, jelikož jsou cytoskeletální proteiny velmi konzervativní v průběhu evoluce, jsou poznatky studia mechanismů jejich funkce využitelné u celé řady modelů eukaryotické buňky od kvasinek až po člověka.

Právě široké využití získaných poznatků a metodických zkušeností se již před lety stalo základní náplní celostátních setkání organizovaných, v současnosti již každoročně, pod záštitou Společnosti buněčné biologie při Československé biologické společnosti. Mezi účastníky se postupně vžívalo označení Cytoskeletální klub, uvedené MUDr. Viklickým. Tato setkání, jsou klubem i v pravém slova smyslu, neboť se na jeho organizaci střídavě podílí několik stálých partnerů, dvou pracovišť AVČR a tří univerzitních ústavů. Formát Cytoskeletálního klubu jako třídenního setkání poskytuje dostatek prostoru k nejen k diskusi výsledků, ale i slouží k seznámení se zcela novými metodickými přístupy či hraničními obory formou plenárních přednášek zvaných hostů. V průběhu doby, díky této tradici, Cytoskeletální klub postupně získává i mezinárodní charakter, zejména je pak významná účast řečníků ze sousedních zemí jako je Rakousko, Polsko či Slovensko. Nedílnou součástí setkání je i bohatá účast různých tuzemských firem působících v oblasti buněčné biologie, jimž setkání umožňuje se seznámit s potřebami vědeckých pracovníků a informovat je o žhavých novinkách mezi svými prodávanými produkty.

První tři setkání nebyla uvedena pod titulem Cytoskeletálního klubu, ale vzhledem k jejich charakteru obsahovému a tradičnímu spektru zájemců, bylo později plénem účastníků rozhodnuto následující jednotlivá setkání číslovat a to od prvního semináře v Brně v r. 1988. Dosud se uskutečnily:

19. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

11.-13.5.2011

18. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

5.-7.5.2010

17. Cytoskeletální klub
abstrakta

 

2009

16. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

14.-16.5.2008

15. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

9. – 11.5.2007

14. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

17. – 19.5.2006

13. Cytoskeletální klub
abstrakta | fotogalerie

Nové Město na Moravě

27. – 29.4.2005

12. Cytoskeletální klub
abstrakta | fotogalerie

Vranovská Ves

28.-30.4.2004

11. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

23.-25.4.2003

10. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

24.-26.4.2002

9. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

25.-27.4.2001

8. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

15.-17.3.2000

7. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

17.-19.3. 1999

6. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

13.-15.5.1998

5. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

19.-21.3.1997

4. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

8.-10.2.1996

Seminář o cytoskeletu

Brno 

6.-7.2.1995

Seminář o cytoskeletu

Jelenice u Brna

5.-6. 11. 1991

Nové poznatky o cytoskeletu

Brno

9.11.1988

Od roku 1996 se Cytoskeletální klub tedy již tradičně koná většinou v hotelu Club ve Vranovské Vsi, neboť toto zařízení poskytuje vše potřebné pro účastníky, ať již z hlediska vhodného technického zázemí, prostoru, výborné kuchyně a navíc i dnes již neodmyslitelného využití sauny i bazénu k pokračujícím diskusím. Každým rokem dochází k částečné obměně účastníků, takže o nové podněty opravdu není nouze. Příjemné prostředí hotelu Club, přetvořeného z přepřahací stanice CK pošty a staré keramičky, v krásném kraji v blízkosti Znojma a Vranovské přehrady, i jeho majitelé s pochopením pro specifiku provozu vědeckých setkání jsou navíc jistou zárukou úspěchu konferencí. Právě formát konference, plenární přednášky, bouřlivé diskuse, očekávaná přítomnost známých spolupracovníků z různých vědeckých institucí a příjemné prostředí jsou důvody, které zatím každý rok lákají k opakované účasti. Na konferenci každého příštího Cytoskeletální klubu jste zváni na domovské stránce Čs. biologické společnosti.

Kontakt

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz