Cytoskeletální klub

Cytoskelet tvoří složitou dynamickou síť vláknitých proteinových struktur, která zodpovídá především za vnitrobuněčný pohyb a integritu eukaryotické buňky. Podobně jako systém membrán, umožňuje také cytoskelet kotvení, směrování a tím i kontrolu celé řady buněčných procesů. Navíc, jelikož jsou cytoskeletální proteiny velmi konzervativní v průběhu evoluce, jsou poznatky studia mechanismů jejich funkce využitelné u celé řady modelů eukaryotické buňky od kvasinek až po člověka.

Právě široké využití získaných poznatků a metodických zkušeností se již před lety stalo základní náplní celostátních setkání organizovaných, v současnosti již každoročně, pod záštitou Společnosti buněčné biologie při Československé biologické společnosti. Mezi účastníky se postupně vžívalo označení Cytoskeletální klub, uvedené MUDr. Viklickým. Tato setkání, jsou klubem i v pravém slova smyslu, neboť se na jeho organizaci střídavě podílí několik stálých partnerů, dvou pracovišť AVČR a tří univerzitních ústavů. Formát Cytoskeletálního klubu jako třídenního setkání poskytuje dostatek prostoru k nejen k diskusi výsledků, ale i slouží k seznámení se zcela novými metodickými přístupy či hraničními obory formou plenárních přednášek zvaných hostů. V průběhu doby, díky této tradici, Cytoskeletální klub postupně získává i mezinárodní charakter, zejména je pak významná účast řečníků ze sousedních zemí jako je Rakousko, Polsko či Slovensko. Nedílnou součástí setkání je i bohatá účast různých tuzemských firem působících v oblasti buněčné biologie, jimž setkání umožňuje se seznámit s potřebami vědeckých pracovníků a informovat je o žhavých novinkách mezi svými prodávanými produkty.

První tři setkání nebyla uvedena pod titulem Cytoskeletálního klubu, ale vzhledem k jejich charakteru obsahovému a tradičnímu spektru zájemců, bylo později plénem účastníků rozhodnuto následující jednotlivá setkání číslovat a to od prvního semináře v Brně v r. 1988. Dosud se uskutečnily:

25. cytoskeletální klub Vranovská Ves 19.-21.4.2017

19. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

11.-13.5.2011

18. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

5.-7.5.2010

17. Cytoskeletální klub
abstrakta

 

2009

16. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

14.-16.5.2008

15. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

9. – 11.5.2007

14. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

17. – 19.5.2006

13. Cytoskeletální klub
abstrakta | fotogalerie

Nové Město na Moravě

27. – 29.4.2005

12. Cytoskeletální klub
abstrakta | fotogalerie

Vranovská Ves

28.-30.4.2004

11. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

23.-25.4.2003

10. Cytoskeletální klub
abstrakta

Vranovská Ves

24.-26.4.2002

9. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

25.-27.4.2001

8. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

15.-17.3.2000

7. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

17.-19.3. 1999

6. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

13.-15.5.1998

5. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

19.-21.3.1997

4. Cytoskeletální klub

Vranovská Ves

8.-10.2.1996

Seminář o cytoskeletu

Brno 

6.-7.2.1995

Seminář o cytoskeletu

Jelenice u Brna

5.-6. 11. 1991

Nové poznatky o cytoskeletu

Brno

9.11.1988

Od roku 1996 se Cytoskeletální klub tedy již tradičně koná většinou v hotelu Club ve Vranovské Vsi, neboť toto zařízení poskytuje vše potřebné pro účastníky, ať již z hlediska vhodného technického zázemí, prostoru, výborné kuchyně a navíc i dnes již neodmyslitelného využití sauny i bazénu k pokračujícím diskusím. Každým rokem dochází k částečné obměně účastníků, takže o nové podněty opravdu není nouze. Příjemné prostředí hotelu Club, přetvořeného z přepřahací stanice CK pošty a staré keramičky, v krásném kraji v blízkosti Znojma a Vranovské přehrady, i jeho majitelé s pochopením pro specifiku provozu vědeckých setkání jsou navíc jistou zárukou úspěchu konferencí. Právě formát konference, plenární přednášky, bouřlivé diskuse, očekávaná přítomnost známých spolupracovníků z různých vědeckých institucí a příjemné prostředí jsou důvody, které zatím každý rok lákají k opakované účasti. Na konferenci každého příštího Cytoskeletální klubu jste zváni na domovské stránce Čs. biologické společnosti.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ