Biologické dny

Hlavní výbor společnosti pořádá od r. 1964 ve dvou až tříletých intervalech celostátní vědecké konference pod titulem Biologické dny. Snahou organizátorů vždy bylo vybrat jejich tématiku tak, aby zachytila integrující aspekty co nejšíršího spektra jednotlivých biologických oborů zahrnutých do oblasti zájmů Čs. biologické společnosti i ležících mimo ni. Konference tak plnily vždy vysoce hodnotnou funkci komunikační pro aktivní vědecké pracovníky a významnou funkci vzdělávací pro širší veřejnost. Svědčí o tom i počty účastníků, které dosáhly i několika set. Pohled na témata proběhlých 22 konferencí poskytuje určitý obraz o vývoji badatelské orientace v biologii a zájmu o zobecnění nových poznatků.

XXII. Biologické dni - Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu
23.-25. října 2017, Smolenice, Slovensko
Webové stránky konference zde.
Abstrakta.

XXI. Biologické dny - Pokroky a výzvy současné nádorové biologie
4.-5. září 2014, Univerzitní kampus Bohunice, Brno
Webové stránky konference zde.
Abstrakta.

XX. Kmenové buňky - od regenerativní medicíny k nádorové biologii
25.-27. října 2011, Plzeň
Abstrakta

XIX. Biologický výzkum pro lidské zdraví a Mezinárodní sympozium Functional Organization of the Cell Nucleus
29.-31. října 2008, Hradec Králové
Abstrakta

XVIII. Experimentální biologie a mezinárodní sympozium Cells VI
24.-26. října 2005, České Budějovice
Abstrakta

XVII. Paměť živých systémů
19.-20. 11. 2003, Brno
Abstrakta

XVI. Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie

XV. Nádorová versus nenádorová buňka
6.-8.9.1999, České Budějovice
5.-7.9.2001, Olomouc

XIV. Buněčná biologie
3.-6.11.1997, Praha

XIII. Molekulární a buněčná biologie, genetika, ekologie
5.-6.9.1995, Hradec Králové

XII. Dysfunkce živých soustav
31.8.-3.9.1992, Brno

XI. Teoretické základy biotechnologií
3.-5.12.1990, České Budějovice

X. Buněčná teorie, historie a současnot
24.-26.11.1987, Brno

IX. Integrující aspekty buněčné biologie
6.-8.11.1984, Hradec Králové

VIII. Evoluce, prostředí a člověk
16.-18.6.1982, Brno

VII. Účast československých pracovišť na programu Interkosmos v oblasti biologie a medicíny
26.-28.3.1979, Košice

VI. Vzájemné vztahy organismů a prostředí
19.-21.1.1977, Praha

V. Původ, funkce a vývoj semiautonomních organel
5.-7.2.1975, Bratislava

IV. Principy regulací v živých soustavách
16.-18.5.1972, Brno

III. Antroplogie v humánní genetice a medicíně
19.-21.9.1969, Trnava

II. Diferenciace buňky
5.-6.5.1966, Brno

I. Pokroky genetiky a imunogenetika
20.-21.4.1964, Praha

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ